Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Przyjmowanie spraw obywateli
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przyjmowanie spraw obywateli, bieżące, menu 1040 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przyjmowanie spraw obywateli

Przyjmowanie spraw obywateli

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE GMINY W BESKU

§ 1

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w przepisach szczególnych. Pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponosi zastępca wójta gminy oraz samodzielne stanowiska pracy zgodnie z ustalonym zakresami obowiązków. Kontrolę i koordynację działań stanowisk pracy urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje zastępca wójta gminy, który jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich wójtowi gminy.

§ 2

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w dzienniku wpływu dokumentów prowadzonym przez sekretariat i rejestrach spraw prowadzonych przez poszczególne stanowiska pracy. Fakt przyjęcia określonych dokumentów pracownik otrzymujący je potwierdza w dzienniku wpływu dokumentów. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr prowadzi ogólny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez wójta gminy.

§ 3

Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do: 1/ udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów, 2/ rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy, 3/ informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, 4/ powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 5/ informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć, 6/ interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, telefaksem i e-mailem.

Metryka

sporządzono
2007-02-12 przez Mariusz Bałaban
udostępniono
2007-02-12 13:10 przez Mariusz Bałaban
zmodyfikowano
2007-02-12 13:10 przez Mariusz Bałaban
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2444
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.