Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zapytania ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytania ofertowe, bieżące, menu 1155 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania ofertowe

Data wytworzenia 2023-01-17, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 14:43

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko REGON 370440726 NIP 687-17-83-988 Znak: SP.6830.1.2022 Besko, 17.01.2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Besko, gmina Besko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 38 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 36, 34. Zamawiający: GMINA BESKO, ul.
Data wytworzenia 2022-11-16, ostatniej modyfikacji 2022-11-16 14:02
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-30 23:59

WÓJT GMINY BESKO - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Gminy Besko w miejscu ich zamieszkan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Besko z dnia 16 listopada 2022. WÓJT GMINY BESKO Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz.1382, 1834) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /
Data wytworzenia 2022-11-16, ostatniej modyfikacji 2022-11-16 13:56
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-30 23:59

WÓJT GMINY BESKO - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 polegający na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Besko z dnia 16 listopada 2022 r. WÓJT GMINY BESKO Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz.1382, 1834) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Data wytworzenia 2022-11-16, ostatniej modyfikacji 2022-11-16 13:27
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-12-30 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa dostarczania posiłków w formie cateringu dla Uczestników Dziennego Domu Seniora „Senior+”

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email sr@besko.pl, strona www: http://www.besko.biuletyn.net/ REGON 370440726 NIP 687-17-83-988 SR.271.25.2022 Besko, 2022-11-16 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 2, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.); o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Usługa dostarczania posiłków w formie cateringu
Data wytworzenia 2022-11-16, ostatniej modyfikacji 2022-11-16 13:22
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-12-30 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa dostarczania posiłków w formie cateringu dla dzieci i młodzieży: Szkoły Podstawowej w Besku, Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Besku, oraz Filii Szkoły Podstawowej w Mymoniu.

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email sr@besko.pl, strona www: http://www.besko.biuletyn.net/ REGON 370440726 NIP 687-17-83-988 SR.271.24.2022 Besko, 2022-11-16 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 2 ust1. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.); o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy. Usługa dostarczania posiłków w formie cateringu dla
Data wytworzenia 2022-08-12, ostatniej modyfikacji 2022-08-12 13:18
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-08-26 23:59

INFORMACJA O  WYBORZE OFERTY - Usługa związana z zapewnieniem wyżywienia (w tym przygotowania i wydawania posiłków) dla dzieci uczęszczających do żłobka w Besku z siedzibą w Besku ul. Starowiejska 62.

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email ug@besko.pl, sr@besko.pl, strona www: http://www.besko.biuletyn.net/ REGON 370440726 NIP 687-17-83-988 SR.271.21.2022 Besko, 2022-08-12 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-02 14:13
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-08-16 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE sługi związanej z zapewnieniem wyżywienia (w tym przygotowania i wydawania posiłków) dla dzieci uczęszczających do żłobka w Besku z siedzibą w Besku ul. Starowiejska 62

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email ug@besko.pl, NIP 687-17-83-988 SR.271.21.2022 Besko, 2022-08-02 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: usługi związanej z zapewnieniem wyżywienia (w tym przygotowania i wydawania posiłków) dla dzieci uczęszczających do żłobka w Besku z siedzibą w Besku ul. Starowiejska 62 Zakres przedmiotu zamówienia został szerzej przedstawiony w punkcie V poniżej.
Data wytworzenia 2022-07-22, ostatniej modyfikacji 2022-07-22 12:29
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-08-05 23:59

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Mymoń, dz. o nr ewid. 248 - Besko, dz. o nr ewid. 1601/1

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email ug@besko.pl, sr@besko.pl, strona www: http://www.besko.biuletyn.net/ REGON 370440726 NIP 687-17-83-988 SR.271.19.2022 Besko, 2022-07-22 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.
Data wytworzenia 2022-07-12, ostatniej modyfikacji 2022-07-12 11:33
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-07-26 23:59

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

GMINA BESKO Podkarpacka 5 38-524 Besko tel/fax 134673061/134673520 email sr@besko.pl, NIP 687-17-83-988 SR.271.19.2022 Besko, 2022-07-11 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019.) określonego w art. 2 ust.1. pkt.1, Gmina Besko prosi o przedstawienie oferty cenowej robót zadania pn:. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: -
Data wytworzenia 2022-06-27, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 12:35
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-07-11 23:59

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

SZ.271.2.2022 Besko, 27.06.2022 r. Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Besko”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy).
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.