Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, bieżące, menu 1158 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

(nie dotyczy państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, z wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, archiwów tworzących państwową sieć archiwalną oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także osób prawnych prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej*)

- chyba, że informacje ponownie wykorzystywane są informacjami publicznymi podlegającymi udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

* art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Besko w celu ich ponownego wykorzystywania

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Gminy Besko, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Besko (http://www.besko.biuletyn.net) lub zamieszczona w gminnym serwisie internetowym;
  2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Besko (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez przez inne źródło informacji);
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  • Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Gminy Besko.

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego,udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia

    i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Besko;

  2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3. podania zakresu odpowiedzialności Gminy Besko za udostępniane lub przekazywane informacje.
  • Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

Gmina Besko może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

 

W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Gminę Besko w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny s


W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Metryka

sporządzono
2016-10-21 przez Mariusz Bałaban
udostępniono
2016-10-21 00:00 przez Mariusz Bałaban
zmodyfikowano
2016-10-21 09:22 przez Bałaban Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2132
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.