Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Aktualności Transmisje z obrad Rady Gminy Besko
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Transmisje z obrad Rady Gminy Besko, bieżące, menu 1170 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Transmisje z obrad Rady Gminy Besko

Transmisje z obrad Rady Gminy Besko

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji nagrań sesji Rady Gminy Besko

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminnej w Besku są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Besko z siedzibą w Besku, ul. Podkarpacka 5,  38-524 Besko, reprezentowana przez Wójta Gminy Besko.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@besko.pl

3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. C RODO wskazujący, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego jawności działalności organów gminy oraz dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej oraz transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku obrad Rady.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Besko na stronie podmiotowej BIP.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Państwa dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo wniesienie sprzeciwu oraz sprostowania danych osobowych.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

Metryka

sporządzono
2019-01-24 przez Mariusz Bałaban
udostępniono
2019-01-24 00:00 przez Maciej Szałankiewicz
zmodyfikowano
2020-03-09 11:44 przez Szałankiewicz Maciej
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3330
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.