Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Aktualności Wybory Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-2024, bieżące, menu 1171 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko

nr 0050.2.2019 z dnia 30.01.2019 r., informuję,

że wybory Sołtysów oraz
członków Rad Sołeckich

w sołectwach Besko, Mymoń i Besko-Poręby

 

odbędą się w dniu 24 marca 2019 roku

 

Szczegółowy harmonogram i Regulamin Wyborów dla poszczególnych sołectw zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Wójta i podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Gminy Besko

 

 

Wszystkie druki zgłoszeń kandydatów oraz list poparcia kandydatów będą dostępne na stronach internetowych gminy Besko lub w sekretariacie Urzędu Gminy Besko po oficjalnym ogłoszeniu Harmonogramu oraz Regulaminu Wyborów


OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko  nr 0050.4.2019 z dnia 31.01.2019 r. informuję, iż wybory Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko zaplanowane na dzień 24 marca 2019 roku zostaną przeprowadzone w 

Domu Ludowym w Besku przy ul. Kolejowej

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 800 do 1400

 

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej na ustalonych drukach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do 18 lutego 2019 r. do godz.17.00 Kandydaci na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej powinni uzyskać poparcie co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie wyrażających swoje poparcie własnoręcznym podpisem na liście poparcia

 

Rada Sołecka sołectwa Besko może liczyć od 5 do 10 członków.

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej (maksymalnie - 2) mogą zgłaszać ważnie zgłoszeni kandydaci na Sołtysów do 11 marca 2019 r. do 17.00

Sołeckie Komisje wyborcze mogą liczyć od 3 do 5 osób, w tym jeden członek z urzędu wskazany przez Wójta Gminy

(w przypadku większej liczby zgłoszeń przed ustaleniem składów Komisji zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie)

Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Besku u Pani Marty Pietrzkiewicz lub Kazimierza Wolańskiego w pokoju nr. 7

 

Druki zgłoszeń kandydatów, list poparcia kandydatów oraz zgłoszeń do Sołeckiej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej BIP gminy Besko, www.besko.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7
OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko nr 0050.4.2019  z dnia 31.01. 2019r. informuję, iż wybory Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń zaplanowane na dzień 24 marca 2019 roku zostaną przeprowadzone w 

Świetlicy Młodzieżowej w Mymoniu przy ul. Olza

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 900 do 1300

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej na ustalonych drukach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do 18 lutego 2019 r. do godz.17.00. Kandydaci na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej powinni uzyskać poparcie co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie wyrażających swoje poparcie własnoręcznym podpisem na liście poparcia

 

Rada Sołecka sołectwa Mymoń może liczyć od 5 do 10 członków

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej (maksymalnie - 2) mogą zgłaszać ważnie zgłoszeni kandydaci na Sołtysów do 11 marca 2019 r. do 17.00

Sołeckie Komisje wyborcze mogą liczyć od 3 do 5 osób, w tym jeden członek z urzędu wskazany przez Wójta Gminy

(w przypadku większej liczby zgłoszeń przed ustaleniem składów Komisji zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie)

Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Besku u Pani Marty Pietrzkiewicz lub Kazimierza Wolańskiego w pokoju nr. 7

 

Druki zgłoszeń kandydatów, list poparcia kandydatów oraz zgłoszeń do Sołeckiej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej BIP gminy Besko, www.besko.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7
OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko

nr 0050.4.2019 z dnia 31.01.2019 r. informuję, iż wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

sołectwa Besko – Poręby zaplanowane na dzień

24 marca 2019 roku zostaną przeprowadzone w 

Sali Domu Ludowego w Porębach

o godz. 1115

 

Zgodnie ze Statutem sołectwa kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zgłasza się w trakcie Zebrania Wyborczego zgodnie z ustalonym porządkiem obrad

 

 

Informacje na temat organizacji i przebiegu wyborów w sołectwie będą udzielane zainteresowanym  w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7.

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Mymoń

w wyborach Sołtysa zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2019 Wójta Gminy w Besku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

1. Józef Ćwiąkała - lat 69 zam. w Mymoniu

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Besko w wyborach Sołtysa

zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

 

 Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2019 Wójta Gminy w Besku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

 1. Michał Antoni Czech - lat 39 zam. Besko

2. Bolesław Marszałek - lat 76 zam. Besko

 

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń w wyborach członków Rady Sołeckiej

zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2019 Wójta Gminy w Besku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

 

1.      Andrzej Gierlicki, lat 60, zam. Mymoń

2.      Bogusław Gierlicki, lat 54, zam. Mymoń

3.      Stanisław Gierlicki, lat 65, zam. Mymoń

4.      Mieczysław Huta, lat 67, zam. Mymoń

5.      Anna Janik, lat 44, zam. Mymoń

6.      Bożena Kornasiewicz, lat 57, zam. Mymoń

7.      Józef Kornasiewicz, lat 57, zam. Mymoń

8.      Halina Leszczyńska, lat 63, zam. Mymoń

9.      Marian Leszczyński, lat 60, zam. Mymoń

 

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko w wyborach członków Rady Sołeckiej

zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2019 Wójta Gminy w Besku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

 

 

1.      Maciej Bury, lat 47, zam. Besko

2.      Andrzej Jaślar, lat 55, zam. Besko

3.      Albin Kapłon, lat 72, zam. Besko

4.      Bolesław Kielar, lat 69, zam. Besko

5.      Szymon Kielar, lat 32, zam. Besko

6.      Stanisław Małek, lat 60, zam. Besko

7.      Wiesław Mermer, lat 76, zam. Besko

8.      Aleksander Nowak, lat 69, zam. Besko

9.      Roman Nowak, lat 67, zam. Besko

10. Bartłomiej Nycz, lat 34, zam. Besko

11. Artur Rysz, lat 53, zam. Besko

12. Feliks Szajna, lat 66, zam. Besko

13. Marcin Semenowicz, lat 42, zam. Besko

14. Jan Tadeusz Szałankiewicz, lat 59, zam. Besko

15. Tadeusz Szul, lat 51, zam. Besko

16. Edward Szybka, lat 67, zam. Besko

17. Błażej Ziemiański, lat 42, zam. Besko

 

 

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

z dnia 25 marca 2019 r.

o wynikach wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń

w wyborach przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

 W związku z § 15 ust 2. pkt f. Statutu Sołectwa Mymoń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/23/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń

 

  1. GIERLICKI BOGUSŁAW                                 36
  2. GIERLICKI STANISLAW                                  31
  3. JANIK ANNA                                                   31
  4. KORNASIEWICZ JÓZEF                                 31   
  5. KORNASIEWICZ BOŻENA                              30
  6. GIERLICKI ANDRZEJ                                     29
  7. LESZCZYŃSKI MARIAN                                 28
  8. LESZCZYŃSKA HALINA                                 26
  9. HUTA MIECZYSŁAW                                      24

 

Zgodnie ze Statutem sołectwa Mymoń ilość członków Rady Sołeckiej może wynosić od 5 do 10 osób.

Wymienieni powyżej kandydaci zostali członkami Rady Sołeckiej w Mymoniu.

Rada Sołecka w Mymoniu posiada wymagany Statutem skład osobowy.

 

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

z dnia 25 marca 2019 r.

o wynikach wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko-Poręby

w wyborach przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

 

W związku z §  17 ust 2. pkt c Statutu Sołectwa Besko-Poręby uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/22/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko-Poręby

 

1. STAPIŃSKI ANDRZEJ                                                        38 głosów
2. ZUBIK WIESŁAW                                                               38 głosów
3. EKIERT SEBASTIAN                                                          36 głosów
4. KNUREK EWELINA                                                           36 głosów
5. KOSTKA STANISŁAW                                                       36 głosów
 

 Zgodnie ze Statutem sołectwa Besko – Poręby ilość członków Rady Sołeckiej może wynosić od 5 do 10 osób.

Wymienieni powyżej kandydaci zostali członkami Rady Sołeckiej w sołectwie Besko - Poręby.

Rada Sołecka w sołectwie Besko - Poręby posiada wymagany Statutem skład osobowy.

 

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko w wyborach przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

W związku z § 15 ust 2. pkt f. Statutu Sołectwa Besko uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/21/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko

 

1. Mermer Wiesław                                                             127 głosów
2. Semenowicz Marcin                                                        115 głosów
3. Rysz Artur                                                                        111 głosów
4. Nowak Roman                                                                  105 głosów
5. Ziemiański Błażej                                                            100 głosów
6. Kielar Szymon                                                                  100 głosów
7. Szybka Edward                                                                 96   głosów
8. Jaślar Andrzej                                                                  92   głosów
9. Małek Stanisław                                                               89   głosów
10. Kielar Bolesław                                                              88   głosów
11. Bury Maciej                                                                     79   głosów
12. Kapłon Albin                                                                   85   głosów
13. Nowak Aleksander                                                         72   głosów
14. Nycz Bartłomiej                                                               75   głosów
15. Szajna Feliks                                                                   77   głosów
16. Szałankiewicz Jan Tadeusz                                           39   głosów
17. Szul Tadeusz                                                                   87   głosów

 

Zgodnie ze Statutem sołectwa Besko ilość członków Rady Sołeckiej może wynosić od 5 do 10 osób.

W związku z tym, że na kadencję 2019-2024 do Rady Sołeckiej sołectwa Besko zgłoszono 17 kandydatów, członkami Rady Sołeckiej sołectwa Besko zostało 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów na Sołtysa sołectwa Mymoń w wyborach przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

W związku z § 15 ust 2. pkt f. Statutu Sołectwa Mymoń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/23/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na sołtysa sołectwa Mymoń

 Pan Józef Ćwiąkała,otrzymał 37 głosów na „TAK”, co stanowi ponad 50% ważnie oddanych głosów w związku z powyższym informuję, iż Pan Józef Ćwiąkała został
sołtysem sołectwa Mymoń na kadencję 2019-2024

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów na sołtysa sołectwa Besko-Poręby w wyborach przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

 

W związku z § 17 ust 2 pkt c Statutu Sołectwa Besko-Poręby uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/22/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na sołtysa sołectwa Besko-Poręby.

Pan Paweł Stapiński,otrzymał 38 głosów na „TAK”, co stanowi ponad 50% ważnie oddanych głosów w związku z powyższym informuję, iż Pan Paweł Stapiński został sołtysem sołectwa Besko-Poręby na kadencję 2019-2024.

                

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów na sołtysa sołectwa Besko w wyborach przeprowadzonychw dniu 24 marca 2019 r.

 

W związku z § 15 ust 2. pkt f. Statutu Sołectwa Besko uchwalonego uchwałą Rady Gminy Besko Nr IV/21/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku podaję do publicznej wiadomości  wyniki wyborów na sołtysa sołectwa Besko

 

1. Czech Michał Antoni                                            126 głosów                                          

2.  Marszałek Bolesław                                             184 głosy          

 

W związku z powyższym informuję, iż sołtysem sołectwa Besko w kadencji 2019-2024 został Pan Bolesław Marszałek

 

 Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Metryka

sporządzono
2019-02-01 przez Mariusz Bałaban
udostępniono
2019-02-01 00:00 przez Mariusz Bałaban
zmodyfikowano
2019-03-27 09:39 przez Bałaban Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2541
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.