Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Besku
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Besko
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Besko , bieżące, menu 1198 - BIP - Urząd Gminy w Besku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Besko

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Besko

Urząd Gminy Besko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji publicznej Gminy Besko  http://besko.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: data publikacji 2008 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji I 2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z nia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5).
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w miarę możliwości dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • pochodzą z różnych źródeł, niektóre treści (np. dokumenty) nie zostały wytworzone przez urząd
 • opracowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których urząd nie jest uprawniony
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj. przed dniem 23 września 2020 r.

 

Oświadczenie sporządzono na dzień: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Maciejem Szałankiewiczem, adres poczty elektronicznej strona@besko.pl.

Osobą kontaktową ds. dostępności jest Kazimierz Wolański Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Besko, email rada@besko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134673061. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

2.   Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

3. Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy w Besku ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

 • Do budynku prowadzi  główne  wejście od ul. Podkarpacka 5, oraz drugie wyjście ewakuacyjne.
 • Wejście do budynku znajduje się na jednakowym poziomie z posadzką pomieszczeń na parterze budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna UG w kontrastowej kolorystyce
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Wejście na 1 piętro prowadzi schodami. W budynku jest brak windy, nie ma możliwości wejścia  na piętro dla osób na wózkach.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Drzwi wyposażone są w dzwonek. Przycisk dzwonka dostosowany jest wysokością dla osoby siedzącej na wózku. Klient obsługiwany jest przez pracowników UG i GOPS pracujących na parterze budynku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 134673061 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail rada@besko.pl

 

4. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Klient może komunikować się z pracownikami Urzędu przez: e-mail, SMS, MMS. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: rada@besko.pl

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Metryka

sporządzono
2020-12-30 przez Kazimierz Wolański
udostępniono
2020-12-30 00:00 przez Szałankiewicz Maciej
zmodyfikowano
2021-03-19 21:11 przez Szałankiewicz Maciej
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1096
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.